Uvjeti korištenja


Korištenjem web servisa Računi Online ("Usluga"), slažete se sa sljedećim uvjetima i odredbama ("Uvjeti korištenja"). Davatelj usluge (INFOVISION, informatički obrt) zadržava pravo izmjena Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Sve nove značajke Usluge podliježu najnovijim Uvjetima korištenja. Nastavak korištenja Usluge nakon takvih izmjena podrazumijeva Vaš pristanak na takve izmjene. Kršenje bilo kojeg od uvjeta navedenih u nastavku, rezultirat će ukidanjem Vašeg korisničkog računa.


Uvjeti za otvaranje korisničkog računa

 • Morate navesti puno ime Vaše tvrtke/obrta (ili Vaše ime i prezime), važeću e-mail adresu, i sve ostale potrebne informacije kako biste dovršili proces registracije.
 • Vi ste odgovorni za sigurnost Vašeg korisničkog računa i lozinke. Davatelj usluge ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili narušavanje sigurnosti koji proizlaze iz Vašeg neuspjeha da zaštitite svoje podatke za prijavu.
 • Vi ste u potpunosti odgovorni za sve sadržaje i sve aktivnosti na Vašem korisničkom računu.
 • Ne smijete koristiti Uslugu za bilo kakve ilegalne aktivnosti. Tijekom Vašeg korištenja Usluge ne smijete kršiti hrvatske i međunarodne zakone, uključujući zakon o autorskim pravima.
 • Davatelj usluge ne snosi odgovornost za sadržaj koji generiraju korisnici.

Plaćanja i povrati

 • Usluga se naplaćuje unaprijed na razdoblje od 6 ili 12 mjeseci. Povrat novca nije moguć.
 • Prilikom prelaska na drugi pretplatnički paket, naplatit će Vam se odmah pretplata za paket na koji prelazite. Npr. ako se 15.4. pretplatite na MINI paket, a zatim 5.9. odlučite prijeći na MIDI paket, tada će Vam 5.9. biti naplaćena pretplata za MIDI paket. Nije moguć povrat novca prilikom prelaska na drugi pretplatnički paket.
 • Sve naknade navedene u cjeniku Usluge su u EUR. Davatelj usluge nije u sustavu PDV-a.
 • Pretplatnički paket će biti aktiviran odmah nakon uspješne uplate naknade.

Ukidanje korisničkog računa

 • Davatelj usluge zadržava pravo ukinuti bilo koji korisnički račun iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Također Davatelj usluge zadržava pravo brisanja svih sadržaja povezanih s Vašim računom.
 • Davatelj usluge može odbiti pružanje Usluge bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme.

Zatvaranje korisničkog računa

 • Imate pravo zatvoriti/otkazati svoj korisnički račun u bilo koje vrijeme odabirom opcije "Zatvori moj račun" u sekciji "Moj račun".
 • Sav sadržaj bit će odmah izbrisan iz korisničkog računa nakon zatvaranja. Izbrisani sadržaj je nepovratan.
 • Možete zatvoriti korisnički račun u bilo koje vrijeme, no nije moguće dobiti povrat za neiskorišteni vremenski period pretplate.

Izmjene

 • Davatelj usluge zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, sa ili bez prethodne najave, izmijeni ili prekine Uslugu, privremeno ili trajno.
 • Davatelj usluge zadržava pravo izmjene polugodišnjih i godišnjih naknada, uz prethodnu obavijest.
 • Korisnici ne mogu mijenjati bilo koji dio Usluge, u bilo koje vrijeme.

Usluga

 • Vaše korištenje Usluge je na Vašu vlastitu odgovornost i rizik.
 • Usluga se pruža "kakva jest" i Davatelj usluge ne daje nikakva jamstva u pogledu dostupnosti i uptime-a Usluge.
 • Korisnička podrška se pruža samo pretplatnicima i dostupna je putem e-maila i web obrasca.
 • Prihvaćate i razumijete da Davatelj usluge koristi hosting usluge treće strane (Hetzner Online GmbH), kako bi osigurao web prostor potreban za rad Usluge.
 • Davatelj usluge ne jamči u bilo kojem svojstvu da će Usluga zadovoljiti Vaše specifične potrebe.
 • Davatelj usluge ne jamči da će Usluga biti bez prekida, sigurna i bez grešaka, niti da će rezultati koji se mogu dobiti korištenjem Usluge biti uvijek točni i pouzdani.
 • Davatelj usluge ne može garantirati da će eventualne greške biti ispravljene u bilo koje vrijeme.
 • Razumijete i prihvaćate da Davatelj usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za bilo kakve izravne, neizravne, slučajne, posebne ili posljedične štete (uključujući štete u obliku gubitka poslovne dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih podataka ili drugog novčanog gubitka), proizašle iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluge, ili neovlaštenog pristupa Vašim podacima, čak ako je Davatelj usluge bio obaviješten o mogućnostima nastanka takvih šteta.
 • Prihvaćate da u slučaju Vašeg nezadovoljstva Uslugom ili bilo kojom odredbom Uvjeta korištenja, Vaše jedino pravo je prestanak korištenja Usluge.

Autorska prava i vlasništva

 • Suglasni ste da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorištavati bilo koji dio Usluge, korištenje Usluge ili pristup Usluzi.
 • Sav sadržaj koji unese korisnik Usluge je vlasništvo tog korisnika. Davatelj usluge ne provjerava uneseni sadržaj, ali zadržava pravo ukloniti sadržaj u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.
 • Davatelj usluge i njegovi dobavljači/partneri su nositelji svih vlasničkih, autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva na svim komponentama Usluge, uključujući ime Usluge, dizajn, korisničko sučelje Usluge, mnoge individualne značajke, te pripadajuću dokumentaciju. Ne smijete kopirati, mijenjati, prilagođavati, reproducirati, distribuirati, vršiti reverzibilni inženjering ili dekompilirati bilo koji aspekt Usluge kojeg posjeduje Davatelj usluge ili njegovi partneri.

Opći uvjeti

 • Iako zadržava pravo, Davatelj usluge nema obvezu uklanjanja sadržaja koji sadrže neprimjerene, protuzakonite, ili na bilo koji način štetne informacije.
 • Davatelj usluge može ukloniti sadržaj i korisničke račune koji krše Uvjete korištenja.
 • Izričito razumijete i prihvaćate da Davatelj usluge nije odgovoran za bilo kakve poslovne, financijske ili pravne sporove između Vas i bilo koje treće strane, uključujući Poreznu upravu i ostale državne institucije.
 • Izričito prihvaćate odgovornost po svim člancima Zakona o fiskalizaciji i prihvaćate da Davatelj usluge nije odgovoran ni po jednom članku Zakona o fiskalizaciji.
 • Vaše korištenje Usluge, uključujući bilo koji sadržaj, informaciju ili funkcionalnost, je pod uvjetom "kako jest" i "prema dostupnosti". Davatelj usluge će uložiti maksimalne napore da Usluga radi bez ikakvih zastoja, ali ne daje jamstva bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva prikladnosti za određenu namjenu. Vi preuzimate potpunu odgovornost i rizik za korištenje ove Usluge.
 • Davatelj usluge ne daje nikakva jamstva u pogledu korisnikove sposobnosti korištenja Usluge i korisnikovog zadovoljstva sa Uslugom. Korisnik je odgovoran za svu svoju hardversku, softversku i mrežnu opremu koja mu je potrebna za pristup Usluzi.
 • Ne smijete koristiti Uslugu za pohranu ili slanje neželjene e-pošte (spam).
 • Ne smijete koristiti Uslugu za prijenos virusa, crva, ili zlonamjernog sadržaja.
 • Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja postane na bilo koji način neprovediva ili nezakonita, ostale odredbe ostaju u potpunosti na snazi.
 • Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju cjeloviti ugovor između Vas i Davatelja usluge u pogledu Usluge i eventualnih usluga podrške i prevladavaju nad bilo kojim ranijim ili istovremenim usmenim ili pismenim priopćenjima, prijedlozima i izjavama u pogledu Usluge ili bilo kojeg drugog pitanja uređenog ovim Uvjetima korištenja, te zamijenjuju sve prethodne ugovore između Vas i Davatelja usluge, uključujući bilo koje prethodne verzije Uvjeta korištenja.

Pitanja

 • Sva pitanja u vezi s Uvjetima korištenja uputite na e-mail adresu support@racuni.online